Reinigen van putten

We zorgen voor het leegmaken en reinigen van septische putten, bezinkputten, regenputten, carwash-putten en vetputten. Het geruimde residu wordt voor verwerking afgevoerd naar een zuiveringsstation of erkende verwerker. De nodige wettelijke attesten worden afgeleverd.

Kunnen wij u helpen?