Ontgeuren van lokalen

Wanneer een vetafscheider , een verstopte riool of een eventuele oil-spil voor geurhinder zorgt, kunnen wij deze geuren neutraliseren, zodat u, uw personeel of uw klanten daar minder hinder van ondervindt.

Kunnen wij u helpen?